Opis projektu
O FIRMIE OGRZEWANIE KOMINKOWE WYDARZENIA PROJEKTY UNIJNE GALERIA KONTAKT
Opis projektu
Opis projektu

WYROBY ODLEWNI KORNAK

Opis projektu

WKŁADY KOMINKOWE

WKŁADY DO AKUMULACJI

Opis projektu

WKŁADY KOMINKOWE

PIECE WOLNOSTOJĄCE

CZĘŚCI ZAMIENNE

ŻELIWNE SŁUPKI DROGOWE

POZOSTAŁE ODLEWY

Opis projektu

POLECAMY:Opis projektu

Opis projektu

Opis projektu

dla rozwoju Mazowsza


Projekt o nr. RPMA.01.05.00-14-648/08-00
o nazwie:

Wzrost konkurencyjności odlewni żeliwa "KORNAK"
poprzez modernizację zakładu


Realizowany na podstawie umowy pomiędzy firmą "KORNAK" Spółka Jawna a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”.
Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Wartość projektu: 2 050 210,00 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 60%

Opis projektu
Celem projektu jest modernizacja zakładu - odlewni żeliwa. Głównym jej elementem jest wprowadzenie nowoczesnych technik produkcji odlewów żeliwnych metodą maszynową. Inwestycja będzie wiązała się z rozwojem już prowadzonej działalności gospodarczej. Plany firmy dotyczą przede wszystkim wzrostu jakości produktów i ograniczenie ich kosztów poprzez zmianę procesu produkcyjnego. Dotychczasowy proces ręczny zostanie zastąpiony procesem maszynowym.
Podjęte działania modernizacyjne stworzą podstawę do wdrożenia systemu zapewnienia jakości, wejścia na nowe rynki zbytu, a także oferowanie nowych produktów o wysokiej jakości.

Unowocześnianie zakładu będzie polegało na:

  1. Zakupie projektów, a następnie maszyn i urządzeń niezbędnych do jego realizacji.
  2. Automatyzacji linii produkcyjnej.
  3. Budowie i wyposażeniu laboratorium do ustalania składu chemicznego żeliwa.
  4. Przebudowie linii produkcyjnej – optymalizacja produkcji, wprowadzenie nowych urządzeń i stanowisk produkcyjnych.
  5. Pełne wykorzystanie wszystkich mocy produkcyjnych zakładu – np. maszyn i pomieszczeń.

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej: www.mazowia.eu.Opis projektu Opis projektu